Sáng 31-12, Đảng uỷ Sư đoàn Bộ binh 301 đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết của Đảng uỷ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Năm qua, Đảng uỷ Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ như: Công tác SSCĐ, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến của Sư đoàn trong khu vực phòng thủ thành phố; huấn luyện quân sự, diễn tập chiến thuật…

Hội nghị Quán triệt Nghị quyết của Đảng uỷ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Đảng uỷ Sư đoàn đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ, nền nếp trực SSCĐ ở các cấp theo đúng quy định và nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, thời gian. Đồng thời, lãnh đạo toàn diện, có chất lượng kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng; thường xuyên điều chỉnh đủ quân số cho Trung đoàn BB692 làm nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ; hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương tiếp nhận 1.350 chiến sĩ mới, chất lượng cao hơn so với năm 2013…

Tại Hội nghị, Đảng uỷ Sư đoàn đã nghiêm túc chỉ ra những mặt còn hạn chế, đề ra chủ trương, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đây.

TIn, ảnh: TRẦN HIỀN –VĂN HIẾU