Cách đây 70 năm, ngày 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân- tiền thân Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày đó hằng năm trở thành ngày truyền thống của QĐND Việt Nam và cũng là ngày Hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) từ năm 1989. Đó là sự kiện chính trị mang nhiều ý nghĩa lịch sử của Đảng, dân tộc và QĐND Việt Nam.

Những ngày này, hòa trong niềm phấn khởi chung của quân và dân cả nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang (LLVT) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trong sâu thẳm lòng mình trào dâng cảm xúc khôn tả về những năm tháng hào hùng, oanh liệt, xen lẫn niềm kiêu hãnh, tự hào. Ra đời trong thời điểm đầy gian khó của cách mạng, trong đấu tranh sống còn của dân tộc, được Đảng và Bác Hồ trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện quân đội ta từ những tổ chức vũ trang, trang thiết bị hết sức thô sơ trong những ngày đầu thành lập đã phát triển không ngừng, ngày càng trở thành một quân đội lớn mạnh với đủ thành phần quân chủng, binh chủng, trang bị ngày càng hiện đại. QĐND Việt Nam được tổ chức, xây dựng theo đường lối Quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của Đảng- nguyên lý xây dựng quân đội cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Quá trình trưởng thành, phát triển của quân đội ta là quá trình kết hợp vừa xây dựng vừa chiến đấu. Trong quá trình phát triển đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta đã vượt qua muôn vàn hy sinh, thử thách, sát cánh chiến đấu cùng nhân dân cả nước lập nên những kỳ tích vẻ vang: Thực hiện thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954) và đế quốc Mỹ xâm lược, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Những năm tiếp theo, QĐND Việt Nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, đóng góp tích cực và tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH, phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ tại Tiểu đoàn Thiết giáp 47

Những chiến công của QĐND, đồng thời cũng là những chiến công của nhân dân ta, dân tộc ta luôn gắn liền với những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhất là những thời điểm bước ngoặt có tính lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nó mãi mãi là bản hùng ca, là mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc, quân đội ta xứng đáng là quân đội anh hùng của nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng.

Suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta luôn thể hiện là một lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây đắp nên truyền thống và phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Quân đội nhân dân Việt Nam là biểu tượng sáng ngời của ý chí độc lập, tự do, tinh thần quật khởi, tình đoàn kết chiến đấu kiên cường và tài thao lược, trí thông minh, sáng tạo của cả dân tộc ta trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã trải qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ. Mỗi giai đoạn và thời kỳ của cách mạng có mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược được đặt ra. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng ta đã xác định rõ: Mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, gắn liền với CNXH và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp và trước xu thế toàn cầu hóa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với cả thời cơ, thách thức đan xen. Đặc biệt đối với nước ta, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá hết sức quyết liệt trên các lĩnh vực; dưới mọi hình thức bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, các LLVT nhân dân, QĐND Việt Nam đang phát huy cao độ truyền thống “quyết chiến, quyết thắng”; chủ nghĩa anh hùng cách mạng nỗ lực thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong thời kỳ mới và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Đồng thời, xây dựng quân đội "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại

Là một bộ phận của LLVT nhân dân, QĐND Việt Nam, tiền thân của LLVT Thủ đô như: "Đội danh dự Việt Minh", "Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong Thành Hoàng Diệu", "Đội Công nhân cứu quốc"...Ngay từ khi ra đời thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô khởi nghĩa giành chính quyền, bảo vệ chính quyền ở Hà Nội, góp phần quyết định thắng lợi cách mạng Tháng Tám năm 1945. Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài toàn dân, toàn diện, ngày 19/10/1946 Trung ương Đảng Quyết định thành lập Chiến khu XI (đây cũng là ngày truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội ngày nay). Mặt trận Hà Nội bao gồm cả Hà Đông và Sơn Tây

Từ sau cách mạng Tháng Tám đến nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, tổ chức hành chính quân sự của Thủ đô được thành lập và nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức và tên gọi, từ: Khu đặc biệt Hà Nội, Chiến khu XI, Thành đội Bộ dân quân Hà Nội, Mặt trận Hà Nội, Thành đội Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân khu Thủ đô Hà Nội, từ 01/8/2008 đến nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Dù thay đổi quy mô, tổ chức, tên gọi khác nhau đều là một dòng chảy lịch sử phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngay sau khi được thành lập, quân và dân Chiến khu XI vinh dự nổ súng mở đầu Toàn quốc kháng chiến với tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" đã cùng với nhân dân cả nước nhất tề đứng lên đánh giặc cứu nước, tạc vào lịch sử một mốc son chói lọi, mãi mãi lưu danh cuộc chiến đấu 60 ngày đêm, kìm chân và tiêu hao sinh lực địch, tạo điều kiện để cơ quan đầu não và các lực lượng kháng chiến của ta tạm rút khỏi Hà Nội an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Trung ương giao.

Mặt trận Hà Nội vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương lớn, quan trọng, vững chắc của cuộc kháng chiến chống Pháp. LLVT Thủ đô Hà Nội kiên trì trụ vững, bám dân, bám địa bàn, xây dựng căn cứ, dựa vào dân chiến đấu lập được nhiều chiến công vẻ vang, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. Nhiều tên đất, tên làng, tên phố đã đi vào lịch sử; nhiều trận đánh tiêu biểu, hiệu quả cao tiêu biểu cho toàn quốc phá tan các trận càn lớn của địch, tổ chức các trận đánh ngay tại hậu cứ mạnh nhất của địch như: Trận phòng ngự Cự Đà (Hà Đông), chiến dịch chống càn căn cứ Quảng Oai, trận tập kích sân bay Bạch Mai và sân bay Gia Lâm...góp phần hết sức quan trọng đưa cuộc kháng chiến đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược biết bao chàng trai, cô gái Hà Nội ra đi kháng chiến góp xương máu, mồ hôi và cả tuổi thanh xuân của mình cho  sự nghiệp đánh thắng quân thù, tham gia hàng chục chiến dịch lớn: Biên giới, Trung du, Tây Bắc, Điện Biên Phủ... để ngày đầu tháng 10 năm 1954 trở về với Thủ đô trong niềm vui chiến thắng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Thủ đô Hà Nội vừa sản xuất vừa chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. Chỉ tính từ năm 1965 đến 1975, thành phố Hà Nội đã tuyển giao 262.972 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, đồng thời trực tiếp huấn luyện 119 tiểu đoàn tăng cường cho các chiến trường. Hà Nội là cái nôi của các phong trào: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"; "Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang"; "Tay búa, tay súng"; "Chiếc gậy Trường Sơn" đã nhanh chóng lan tỏa thành phong trào chung của cả nước, thôi thúc hàng triệu thanh niên nam, nữ miền Bắc "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai". Đặc biệt, 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, Mỹ dùng máy bay chiến lược B52 rải thảm Hà Nội, cùng với lực lượng phòng không-không quân quốc gia dũng cảm, mưu trí, bình tĩnh, tự tin tạo thành lưới lửa phòng không linh hoạt và dầy đặc đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích "Điện Biên Phủ trên không". Chiến thắng đó là một trong những đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã góp phần đánh sập uy thế không lực Hoa Kỳ, làm tỏa sáng văn hiến nghìn năm Thăng Long-Hà Nội, để trở thành "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"; buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút quân đội viễn chinh về nước, chấm dứt 115 năm chiếm đóng của quân đội thực dân, đế quốc trên đất nước ta.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, non sông thu về một mối, cả nước tiến lên xây dựng CNXH. Tuy nhiên, vừa ra khỏi chiến tranh lâu dài, ác liệt, lại phải đương đầu với những khó khăn, thách thức mới rất gay gắt, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội nhất là cuối những năm 70 và năm 80 của thế kỷ XX. Trong khi đó, các thế lực thù địch ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, chiến tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc diễn ra ở hai đầu biên giới đất nước. Để đáp ứng với tình hình trên, ngày 05/3/1979 Quân khu Thủ đô được thành lập; ngày 18/8/1999 Bộ Quốc phòng ra Quyết định chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức Bộ Chỉ huy quân sự Hà Tây từ Quân khu III về Quân khu Thủ đô; ngày 20/8/1999 Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội thuộc Quân khu Thủ đô Hà Nội. LLVT Thủ đô Hà Nội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Vừa xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị ở các địa phương. Những năm tháng đó, nhiều đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và xây dựng công sự trận địa bảo vệ biên giới chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới công tác quốc phòng, quân sự địa phương...; quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ tỉnh, những kinh nghiệm quý báu đó đã và đang được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát huy lên một bước mới.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; kế thừa truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân Thủ đô Hà Nội; trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Thủ đô Hà Nội; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã vượt lên khó khăn, thử thách, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quán triệt tổ chức thực hiện tốt Lệnh số 16/L-CTN, ngày 16/7/2008 của Chủ tịch nước, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội  đã "Chủ động đổi mới, tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đáp ứng với yêu cầu cao cả trước mắt và những năm tiếp theo, nhiều nội dung đi trước các địa phương, đơn vị khác, dẫn đầu cả nước như: Đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; đào tạo sĩ quan dự bị bằng  nguồn ngân sách địa phương; quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ từ cấp quận, huyện đến cấp thành phố; năm 2014, có 40% công dân nhập ngũ tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (cao nhất từ trước đến nay, đồng thời dẫn đầu các địa phương trong cả nước), góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế -xã hội Thủ đô với xây dựng tiềm lực quốc phòng-an ninh, LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được xây dựng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức cơ động và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác phối hợp giữa quân sự, công an và các lực lượng trên địa bàn ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô, để thành phố Hà Nội phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững".

Luôn nhận thức sâu sắc Thủ đô Hà Nội có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng không những đối với cả nước mà còn liên quan đến quốc tế, LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thường xuyên duy trì nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn Hà Nội. Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 6 năm qua đã có trên 230 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tham gia dập tắt 1.396 vụ cháy (có 172 vụ cháy rừng), góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, chính quyền các địa phương thành phố Hà Nội đánh giá cao. Đã xây dựng mới những công trình phòng thủ kiên cố được lãnh đạo Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá tốt. Tổ chức dò tìm, phát hiện, xử lý 1.214 quả bom mìn các loại đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, diễn tập tác chiến trị an cấp xã, diễn tập phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn khu vực phòng thủ cấp quận, huyện, thị xã. Đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2013 với quy mô lớn từ trước đến nay, lần đầu tiên chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng được tăng cường xe tăng, không quân trực thăng trong diễn tập tác chiến đánh địch đổ bộ đường không, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng lên, sát với thực tế chiến đấu, địa bàn và sự phát triển của tình hình. Xây dựng chính quy đơn vị, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương có nhiều tiến bộ vững chắc. Tham gia các cuộc hội thi, hội thao toàn quân do Bộ Quốc phòng tổ chức hầu hết đạt thành tích cao: Có 38 tập thể, 89 cá nhân giành giải nhất, nhì, ba. Luôn giữ vững và phát huy truyền thống đi trước, dẫn đầu các đơn vị trong toàn quốc về đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn, đến nay đào tạo 13 khóa được 1.550 đồng chí; giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng và xây dựng huấn luyện dân quân tự vệ; thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên; đào tạo nghề cho 38.653 học viên, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng chục nghìn người.

Tích cực đổi mới quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô đã và đang đi vào đời sống bộ đội. Thực hiện có chất lượng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt việc sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, đề bạt nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết chế độ chính sách cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành mới, nhiều đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị cao hơn. Luôn là một trong những đơn vị tiêu biểu của cả nước thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; xét duyệt và chi trả theo các quyết định của Chính phủ cho 192.239 đối tượng với tổng số tiền gần 742 tỷ đồng. Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, thăm tặng quà 135.464 đối tượng chính sách. Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội hy sinh tại mặt trận Bắc KonTum, xây tặng 109 căn nhà tình nghĩa. Phong trào "Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới" đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng "Thế trận lòng dân" vững chắc.

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng đề nghị với thành phố từng bước tăng nguồn chi ngân sách cho quốc phòng, chỉ đạo đầu tư xây dựng, bảo quản công trình quốc phòng, kho cất chứa vũ khí, trang bị kỹ thuật; xây dựng công trình phòng thủ; xây dựng 15 sở chỉ huy cấp trung đoàn và cơ quan quân sự quận, huyện, thị xã; trang bị phương tiện vận tải xe chuyên dùng, xe máy công trình, công cụ chuyên dùng cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động; rà phá bom mìn, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; phòng chống khủng bố; thông tin liên lạc công nghệ cao phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc địa bàn.

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội" không quản ngại khó khăn ở các địa phương biên giới của Tổ quốc, đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã kết nghĩa với các Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai châu; huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; tham mưu với lãnh đạo thành phố tổ chức 5 đoàn cán bộ thành phố Hà Nội thăm và làm việc huyện đảo Trường Sa, xây tặng huyện đảo Nhà khách Thủ đô, công trình văn hóa và nhiều trang thiết bị trị giá trên 100 tỷ đồng. Đã có sáng kiến gặp mặt hữu nghị giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Viêng Chăn, Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Cămpuchia góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và nhân dân ba thủ đô, ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Đồng thời tổ chức đón tiếp 31 đoàn quân sự các nước đến thăm và làm việc.

Truyền thống nối tiếp truyền thống; sáu năm xây dựng và phát triển của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ngày nay vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội trao tặng: Huân chương Sao vàng, nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống vẻ vang của LLVT Thủ đô (19/10/1946-19/10/2011); 25 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; 10 Huân chương Chiến công hạng Ba; Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương It-Xa-La hạng Nhì cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 1 hạng Ba cho cá nhân; Chính phủ tặng 7 Cờ thi đua xuất sắc; 43 Bằng khen; Bộ Quốc phòng tặng 21 Cờ thi đua xuất sắc, 312 Bằng khen; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc; Bộ Công an tặng 2 Bằng khen; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng 1 Bằng khen; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng 40 Cờ thi đua xuất sắc, 1.230 Bằng khen, 115 danh hiệu Người tốt- việc tốt, 1 công dân Thủ đô ưu tú; 2.648 tập thể, 4.646 cá nhân được các cấp khen thưởng thường xuyên và đột xuất; 12 cá nhân được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng và truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô Hà Nội có sự phát triển mới, trong điều kiện thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen. Những giá trị truyền thống vẻ vang 68 năm qua, những bài học lịch sử về tinh thần cách mạng tiến công, về ý chí kiên cường, bất khuất, về khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, những kết quả rất quan trọng, sáu năm vừa qua là một động lực to lớn thúc đẩy LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hơn bao giờ hết, cán bộ, chiến sĩ LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thấy rõ vinh dự và trọng trách của mình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội "Trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước" là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" do Quân ủy Trung ương phát động. Xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, tổ chức thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020). Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, tiên phong về nhận thức lý luận và năng lực hành động, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, cấp trên làm gương cho cấp dưới, đồng thời tích cực chủ động bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, kết hợp giáo dục quốc phòng-an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh, trước hết là cán bộ, đảng viên cho thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên. Xây dựng, thực hiện tốt những đặc trưng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô. Thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội, đặt biệt quan tâm, chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng. Tăng cường công tác dân vận, chương trình quân, dân y kết hợp, góp phần tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với cấp ủy, chính quyền các cấp địa phương.

Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, lấy xây dựng chất lượng chính trị làm cơ sở. Luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nòng cốt, xung kích trong nhiệm vụ phòng chống lụt, bão và cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự với lực lượng công an thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Không ngừng nâng cao năng lực làm tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, ra sức phấn đấu xây dựng LLVT Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện tiêu biểu cho toàn quân, một đội quân chiến đấu, một đội quân công tác và một đội quân lao động sản xuất, ở địa bàn Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Trung tướng PHÍ QUỐC TUẤN, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội