Từ đầu năm đến nay, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã phối hợp chặt chẽ với LLVT thị xã; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh duy trì quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến- trị an- dân vận và an toàn giao thông, xây dựng đơn vị, địa bàn, khu vực đóng quân an toàn, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thị xã Sơn Tây là nơi đóng quân của hơn 30 đơn vị quân đội, trong đó có các học viện, trường học, trung tâm đào tạo sĩ quan, nhà máy, xí nghiệp thuộc các quân, binh chủng. Hàng năm, các đơn vị đã duy trì thực hiện đầy đủ các nội dung trong quy chế phối hợp hoạt động tác chiến- trị an- dân vận. Trong quá trình tổ chức, nội dung, hình thức hoạt động thường xuyên có sự đổi mới mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2015, các đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của thị xã tổ chức tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", giao lưu kết nghĩa, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận với hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tại 18 xã, phường của thị xã. Trong huấn luyện dã ngoại, các đơn vị đã gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ với việc giúp dân hàng nghìn ngày công tu sửa đường giao thông, vệ sinh thôn xóm, nạo vét kênh mương, sản xuất nông nghiệp; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác nắm tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH ở cơ sở. Thông qua các hoạt động trên, các đơn vị quân đội đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt việc kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Cán bộ, học viên Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Với chức năng là tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, là cơ quan chủ trì, tổ chức hiệp đồng với các đơn vị quân đội, Ban CHQS thị xã  Sơn Tây đã chú trọng xây dựng quy chế phối hợp hoạt động sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình địa bàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trung tá Phan Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã cho biết: “Các đơn vị quân đội đã hỗ trợ tích cực giúp LLVT địa phương thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong diễn tập chiến đấu trị an, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hoạt động thể dục thể thao; triển khai công tác tuyển sinh, tuyển quân, thực hiện công tác giáo dục và đào tạo; sản xuất, chế tạo vật tư, trang bị quốc phòng. Ngoài ra còn tham gia các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo” do thị xã phát động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với LLVT thị xã, các xã, phường kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra, không để phát sinh phức tạp, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thị xã”.

Thực hiện Kế hoạch “Năm an toàn giao thông 2015” của Chính phủ và tiếp tục thực hiện Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”, các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền và những biện pháp cụ thể, tạo bước chuyển biến tốt về công tác an toàn giao thông. Kết quả cho thấy, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Riêng trong quý III, Ban CHQS thị xã Sơn Tây đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng của thị xã, các đơn vị quân đội, chỉ đạo lực lượng dân quân các địa phương, bảo đảm giao thông cho các đơn vị cơ động chở lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A70. Các đơn vị tổ chức tuần tra, kiểm soát quân sự nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn các trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước trên khu vực địa bàn đảm nhiệm; phát hiện chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của các xe quân sự, quân nhân, công nhân viên quốc phòng khi tham gia giao thông.

 HỒNG THƯ