Với phương châm gọi người nào, chắc tới đó, thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, đúng pháp luật trong công tác tuyển quân, năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mỹ Đức đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, trong đó phấn đấu 40% công dân nhập ngũ tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở huyện Mỹ Đức (năm 2013).

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước mỗi mùa tuyển quân, Ban CHQS huyện Mỹ Đức đã bám sát vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, nhất là vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ bí thư chi bộ, trưởng thôn, cụm trưởng cụm dân cư và các tổ chức Hội Cựu chiến binh, đoàn thanh niên, phụ nữ trong việc triển khai làm tốt công tác rà soát, nắm chắc về hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng, ý thức chấp hành pháp luật của từng gia đình và thanh niên nằm trong độ tuổi nhập ngũ. Các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã đưa nội dung quy định về tuyển sinh quân sự, Luật Nghĩa vụ quân sự vào môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Đây chính là những yếu tố thuận lợi để huyện Mỹ Đức luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Phát quân, tư trang cho các thanh niên nhập ngũ

Để hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò trách nhiệm của cán bộ các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành từ huyện tới cơ sở và ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp phụ trách, theo dõi chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt từ việc rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa đến việc thực hiện xét duyệt các đối tượng thuộc diện miễn, tạm hoãn các đối tượng nam công dân nằm trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Theo đồng chí Hoàng Mạnh Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Mỹ Đức cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã tập trung quán triệt và chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể từ huyện tới cơ sở các xã, thị trấn tiến hành các bước sơ tuyển chặt chẽ theo 4 nội dung về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, diện miễn hoãn nhập ngũ. Đồng thời huyện cũng đã chỉ đạo thành lập hội đồng khám tuyển, triển khai tổ chức tập huấn công tác khám tuyển cho các thành viên hội đồng khám tuyển, thực hiện đúng quy trình khám tuyển bảo đảm chặt chẽ. Năm nay, nếu xã, thị trấn, cơ quan nào có công dân bị đơn vị loại trả thì cơ quan, xã, thị trấn đó coi như không hoàn thành chỉ tiêu giao quân và quy trách nhiệm đối với những cán bộ phụ trách xã, thị trấn, cơ quan đó. Quá trình xét duyệt từ khâu sơ tuyển, Ban CHQS phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, không để lọt các trường hợp nam công dân có tiền án, tiền sự hoặc đang bị khởi tố, tạm giam, truy nã của các cơ quan tố tụng hình sự vào trong quân đội. Các xã, thị trấn công khai danh sách nam công dân nhập ngũ tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, cụm dân cư. Đồng thời chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp  tiêu cực trong công tác tuyển quân, nhất là các trường hợp trốn tránh thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự”.

THẾ TƯỞNG