Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, công tác giáo dục chính trị (GDCT) cho lực lượng DQTV của huyện Mỹ Đức được triển khai tích cực, chủ động, có nền nếp, bước đầu đã thu được những kết quả tích cực.

Theo đó, việc đổi mới công tác GDCT đối với DQTV được Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả; luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Việc xây dựng kế hoạch GDCT cho các đối tượng từ huyện đến cơ sở được triển khai một cách chặt chẽ, thống nhất, đủ về nội dung, bảo đảm về thời gian. Đội ngũ cán bộ chính trị luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm đối với nhiệm vụ GDCT. Ban CHQS các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Và trực tiếp các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đoàn xã, thị trấn kiêm Chính trị viên và Chính trị viên phó trực tiếp lên lớp công tác giáo dục chính trị đối với lực lượng dân quân thuộc quyền nên có được hiệu quả cao.

Lực lượng DQTV huyện Mỹ Đức chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trung tá Nguyễn Xuân Quý, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Mỹ Đức cho biết: “Ban CHQS huyện Mỹ Đức là một trong những đơn vị được Bộ Tư lệnh chọn làm điểm trong thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, do vậy hàng năm trong chương trình tập huấn cán bộ, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát, đúng; chú trọng nâng cao chất lượng tập huấn và bồi dưỡng nội dung, phương pháp tổ chức tiến hành giáo dục chính trị, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ có khả năng, năng lực làm tốt công tác giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đề án”.

Quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể (Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị, Phòng Văn hóa- Thông tin, Đài Truyền thanh huyện…) để tổ chức thực hiện. Cùng với đó, Ban CHQS huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chính trị các cấp, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị đối với lực lượng DQTV, nhằm thống nhất nội dung, phương pháp, quy trình tiến hành công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng, đặc biệt là với lực lượng DQTV. Nội dung GDCT cho các đối tượng hàng năm được đưa vào kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng địa phương và được kiểm tra, phê duyệt chặt chẽ, đúng quy trình. Nhờ vậy mà chất lượng GDCT đã có chuyển biến tích cực, cả người giảng và trình độ nhận thức của người học đều được nâng lên; bảo đảm phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cơ sở; kịp thời khắc phục những tồn tại. Đảng ủy, chỉ huy đơn vị chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng xã, thị trấn; vận dụng các phương pháp giáo dục cho từng đối tượng khác nhau như: Vừa lên lớp tập trung vừa định hướng ra câu hỏi, tự nghiên cứu tài liệu trả lời ở tổ. Đối với DQTV phương pháp giáo dục đòi hỏi phải cụ thể, tỉ mỉ gắn với liên hệ thực tiễn ở địa phương; quá trình lên lớp luôn chú trọng gắn bài giảng với thực tiễn địa phương, đơn vị, đi sâu phân tích những vấn đề trọng tâm, nêu những vấn đề gợi mở, những nội dung liên quan nhiều đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để DQTV tự nghiên cứu, thảo luận, định hướng vấn đề và tổ chức viết bài thu hoạch làm cho người học dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; chú trọng tính định hướng hành động… Đối với lực lượng DQTV năm thứ nhất và các binh chủng do cán bộ chính trị Ban CHQS huyện lên lớp; DQTV năm thứ 2 đến năm thứ 4 do đồng chí Chính trị viên, Chính trị viên phó các đơn vị cơ sở trực tiếp lên lớp. Từ năm 2013 đến nay, nhiều đồng chí Chính trị viên, Chính trị viên phó ở đơn vị cơ sở đã giảng bài chính trị có kèm theo trình chiếu powerpoint để chuyển tải những nội dung và hình ảnh cho người học nên đã thu hút được người học và ngày càng nâng cao chất lượng GDCT đối với lực lượng DQTV. Bên cạnh đó, đơn vị còn duy trì nghiêm túc, có hiệu quả công tác tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm trong năm để cập nhật những vấn để mới liên quan đến tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, kịp thời phổ biến, định hướng tư tưởng cho lực lượng DQTV thông qua công tác GDCT, huấn luyện quân sự. Qua đó, ý thức trách nhiệm của mỗi chiến sĩ DQTV trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương ngày càng được thể hiện rõ nét; tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức quần chúng ở địa phương. Lực lượng DQTV luôn ổn định về tổ chức, chất lượng tốt, tư tưởng ổn định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững mạnh.

SONG HÀ